Mørkøv Vandværk forsyner ca. 85o forbrugere med rent drikkevand 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får flere bestyrelsesmedlemmer straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. Vandværket udpumper ca. 120.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år, herudover sælger vi mellem 100.000 til 200.000 M3 til VN (Vandfællesskabet Nordvestsjælland) hvert år.
VN er en sammenslutning af vandværker der leverer vand til Kalundborg kommune.Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Mørkøv Vandværk
Ringstedvej 7C
4440 Mørkøv

Tlf. 24788930
E-mail: morkovvand@live.dk
 

Postadresse
Mørkøv Vandværk  
V/ Lars Mørkeberg
Ibsvej 37, 4440 Mørkøv

Alt information vedrørende FLYTTEMEDDELESER og spørgsmål om MÅLERSTAND
Sendes til KASSEREN PÅ


Postadresse
Mørkøv Vandværk
Kasseren
Rugvænget 3
4440 Mørkøv

p.andersen@mail.tele.dk              
(tlf. 59275575)