Mørkøv Vandværks takster for 2021 er vurderet ud fra et historisk niveau, og underbygget via taksberegnings tabel fra Danske Vandværker (2020).
Taksten for levering af vand er blevet sat op fra 2,25 til 2,5 kr. pr. m3.
Kubikmeter prisen på 2,50 kr. er pt. en af Danmarks billigste.

Godkendte takster 2021

Driftsbidrag    
Fast afgift incl. målerudskiftning   400 kr.
Kubikmeterpris     2,50 kr.
Statsafgift januar 2021    6,18 kr.
Statsafgift febuar til december 2021   6,37 kr.
     

Nytilslutning

   
Forsyningsanlægsbidrag indenfor det etablerede ledningsnet    35.000 kr.
Forsyningsanlægsbidrag udenfor det etablerede ledningsnet udføres efter regning, men vil som udgangspunkt altid indeholde de 35.000 kr.    
Overstående priser er ekskl. Moms.    
     
Gebyrer    
Rykker    200 kr.
Lukke   200 kr.
Genåbning   400 kr.
Flytning   200 kr. 
Gebyrer er momsfri.    
     
Takstblad 2021 PDF  

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Mørkøv Vandværk
Ringstedvej 7C
4440 Mørkøv

Tlf. 24788930
E-mail: morkovvand@live.dk
 

Postadresse
Mørkøv Vandværk  
V/ Lars Mørkeberg
Ibsvej 37, 4440 Mørkøv

Alt information vedrørende FLYTTEMEDDELESER og spørgsmål om MÅLERSTAND
Sendes til KASSEREN PÅ


Postadresse
Mørkøv Vandværk
Kasseren
Rugvænget 3
4440 Mørkøv

p.andersen@mail.tele.dk              
(tlf. 59275575)